Zwroty i reklamacje

Zwroty

W przypadku, kiedy otrzymany towar nie jest wadliwy, lecz z dowolnych powodów nie spełnia Państwa oczekiwań, istnieje możliwość odstąpienia od umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni. W tym celu należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym tutaj:

Adres, na który należy przesłać zwrot:
Przystanek Hobby
ul. Morska 41
81-323 Gdynia

Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
Wszelkie zwroty środków z tytułu odstąpienia od umowy są dokonywane w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu towaru.
W przypadku wątpliwości co do stanu towaru, w tym naruszenia oryginalnego opakowania, prosimy o kontakt z obsługą sklepu przed nadaniem przesyłki zwrotnej.

Wszelkie prawne kwestie związane ze zwrotem towaru znajdą Państwo w regulaminie sklepu, dostępnym tutaj, w sekcji „VIII. Prawo do odstąpienia od Umowy”.

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru, przysługuje Państwu prawo do gwarancji i rękojmi na warunkach określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W tym celu należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym tutaj:

Adres, na który należy przesłać zwrot:
Przystanek Hobby
ul. Morska 41
81-323 Gdynia

Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Jest on następnie zwracany Klientowi, w przypadku gdy reklamacja zostanie uznana.
Odsyłając towar należy korzystać ze względnie tanich form przesyłki. W przypadku skorzystania z nieracjonalnie drogich opcji zastrzegamy sobie prawo odmowy zwrotu kosztów. W razie wątpliwości, najlepiej przed wysłaniem towaru skonsultować wybraną formę z obsługą sklepu.

Wszelkie prawne kwestie związane ze reklamacją towaru znajdą Państwo w regulaminie sklepu, dostępnym tutaj, w sekcji „IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi”.